MMBCN » El Museu

El Museu

El Museu del Modernisme de Barcelona (MMBCN) és una institució privada compromesa amb l’art i la cultura, que dedica els seus esforços a adquirir, investigar, documentar, conservar i difondre els seus fons de què disposa de la manera més extensiva possible. Amb una col·lecció particular única, resumeix i contextualitza l’art de l’època modernista a Catalunya des de les manifestacions i disciplines més variades. Els fons del Museu inclouen importants i vitals obres d’art, des de peces de mobiliari o arts decoratives exquisides fins a bells exemples de pintura i escultura.

La col·lecció inclou un ampli ventall de peces que formen part del ric patrimoni artístic català, emmarcades en una època d’importància cultural vital per a la ciutat de Barcelona, un moment històric en el qual es va iniciar una cerca d’identitat i símbols propis molt fructífera. Gràcies a la forta industrialització i els contactes amb la resta d’Europa es van revitalitzar oficis artesans, ara elevats a la categoria d’art, i una societat cada vegada més enriquida va començar a adquirir objectes d’una elegància i un disseny singulars, atorgant un segell personal a tot un conjunt de manifestacions artístiques.

El Museu no només tradueix i ens ensenya la bellesa individual d’aquestes peces, sinó que aconsegueix donar-los un marc històric i social en el qual podem obrir una bella finestra al passat.