MMBCN » La col·lecció

La col·lecció

La col·lecció del MMBcn consta d’un gran nombre d’obres de diferents disciplines artístiques, entre les quals, arts decoratives, revitalitzades i renovades durant l’època modernista. Cadascuna d’aquestes obres representa l’esperit creatiu dels artistes de la segona meitat del segle XIX i principis del XX, i la seva varietat tècnica i temàtica denota el caràcter multidisciplinari del modernisme.

Aquesta varietat inclou des de la decoració interior de les grans cases burgeses de l’Eixample o els afores de Barcelona, passant per olis de temàtiques quotidianes, socials o retrats, fins a escultures decoratives i de caràcter simbòlic i literari. Cada peça reflecteix l’essència d’una època de gran importància per al territori català, que donarà pasal període en el qual es defineixen els trets identitaris que marcaran l’esdevenir de la història.

La col·lecció del MMBcn proporciona el marc ideal per entendre aquest context cultural, fortament creatiu. Un dels seus trets distintius és el que ofereix la diversitat temàtica i tècnica de les peces que integren els fons i les sales d’exposició del museu. El modernisme com a moviment artístic, posseïdor d’uns trets comuns definitoris, es va desenvolupar a Barcelona amb l’ajuda d’influències i estils propis del territori. La col·lecció és una reunió de tot allò en què van treballar els artistes i dissenyadors, unes propostes singulars i diferents entre si gràcies a la intensa vida dels seus creadors i a allò que en determinades ocasions van voler transmetre.