MMBCN » La col·lecció » Pintura

Pintura

Joaquim Mir i Trinxet, Jardí de la casa del pintor

Joaquim Mir i Trinxet, Jardí de la casa del pintor

La pintura modernista representada per la col·lecció del MMBcn respon a grans noms del panorama artístic de finals del segle XIX i principis del XX. Olis de gran i petit format tradueixen el sentiment de canvi en un moment ple d’inquietuds de renovació cultural. Un tret característic de les obres d’aquesta secció és la varietat dels elements temàtics i tècnics, ja que la pintura modernista, més que respondre a unes pautes determinades per a tots els artistes, és el reflex d’un moment històric i social en constant canvi i moviment.

Els artistes del moment van prendre com a referència tant els costums i els esdeveniments socials que observaven i freqüentaven, com els aspectes literaris, onírics i simbòlics que la naturalesa, la gran protagonista modernista, els proporcionava. Això dóna com a resultat una panoràmica heterogènia de la col·lecció, en la qual es poden apreciar obres que responen a aquesta varietat artística.

Ramon Casas i Carbó, Interior

Ramon Casas i Carbó, Interior

La pintura de caràcter més realista es troba representada per artistes com Modest Urgell, Joaquim Mir, Ramon Martí Alsina, Pere Borrell, Lluís Graner, Baldomer Galofré, Laureà Barrau, Ramon Borrell, Joan Llaverias, Josep Cusachs o Arcadi Mes i Fontdevila, amb olis de paisatges i escenes de la vida quotidiana que constitueixen una finestra a la societat i la geografia catalanes. La brillant bohèmia i la BelleÉpoque vénen introduïdes en aquestes per Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Félix Mestres, Joan Cardona i Antoni Utrillo, a través de personatges, escenes de la vida burgesa i de l’espectacle, i de retrats de la societat d’aquella època. Finalment, hi ha la pintura més essencialment art nouveau, amb influències del simbolisme europeu i la literatura més evocadora, en olis de Gaspar Camps, Joan Brull o Alexandre de Riquer.