MMBCN » La col·lecció » Escultura

Escultura

Enric Clarasó i Daudí, Niño herido

Enric Clarasó i Daudí, Nen ferit

L’escultura catalana modernista es caracteritza pel tractament d’una sèrie de temes més intimistes, privats i emotius. Al mateix temps que la ciutat, a causa de la gran reforma urbanística del moment, que anava adornant-se amb monuments i peces escultòriques destinades a espais oberts i edificis públics i particulars, es va desenvolupar una escultura que reflectia els nous ideals intel·lectuals, en moltes ocasions de fort sentiment catòlic.

La planta inferior del Museu allotja una sèrie d’espais dedicats a escultors importants del panorama català. Gran part d’aquests artistes es van dedicar a estudiar la figura femenina, aprofitant les possibilitats que aquesta oferia a través de l’estudi de l’anatomia i el tractament dels materials, cosa que els permetia expressar certs trets psicològics i fins i tot idees i conceptes espirituals. Igualment, en les obres s’aprecia la influència de les tècniques noves desenvolupades a França per Auguste Rodin, en les quals el mateix material cobra importància com a part expressiva del conjunt.

 

 Josep Llimona i Bruguera, Desconsol

Josep Llimona i Bruguera, Desconsol

Entre les obres dels artistes que s’exhibeixen en el Museu, destaquen les figures de Josep Llimona, Enric Clarasó, Eusebi Arnau, Lambert Escaler, Miquel Blay i Rafael Atché. Llimona hi té un espai dedicat en què figures de grandàriamitjana reflecteixen l’estudi d’aquesta anatomia humana. Hi destaca una de les versions que va fer del seu famós Desconsol, estudi femení de gran bellesa i malenconia que originàriament formava part d’un conjunt funerari. Clarasó tradueix a la perfecció l’esperit cristià que feia emanar d’unes figures plenes d’introspecció i emotivitat continguda. Escaler, per la seva banda, es va especialitzar en busts de terracotapolicromada de temes femenins, en els quals la peça conjumina el caràcter decoratiu de tocs simbolistes al costat de la seva funcionalitat.

Miquel Blay i Fàbregas, Sueño

Miquel Blay i Fàbregas, Somni